Batıkent Dershane

Eğitim alanı gün geçtikçe daha da çeşitlenen ve kollara fazlasıyla ayrılan bir alan olarak listeye girdi diyebiliriz. Sadece okulların yeterlilik sağlamadığı, ek birçok detaya başvurulmasının fazlaca zorunlu olduğu bir dönem içerisindeyiz. Büyükşehirler ve büyükşehirlerdeki öğrenciler için bu tarz seçenekler fazlaca alternatif içerisinde demek mümkün. İstanbul, Ankara, İzmir tarzı yerlerde yani daha büyük olan şehirlerde bir dershane arayışına girildiyse, beklenen ve istenen de yine diğer büyük küçük illerde olduğu gibi kalitedir. Ankara’nın önemli merkezlerinden biri olan Batıkent dershane seçeneği de fazlaca rağbet görmektedir. Çünkü Batıkent dershane anlamında bakınca da zengin yerlerden bir tanesidir. Bu bakımdan da önemli olan bu fazlalığın olduğu yerde doğru kurumları seçebilmek ve eğitim doğrusu genel geçer kurallarca da mantıklı olan tercihler yapmaktır.

Eğitim sadece derslerdeki kitaplardan öğrenilmesi gereken bir şey değildir. Hayatın her alanındadır. Batıkent dershane de bu kapsamda faal olarak öğrencinin devam etmesini, aktif yaşamda da rol almasını, ileri gidecek gücü kendinde hep bulmasını gerek alan öğretmenleri gerek ise çözüm bulduklarıyla önemli bir konumdadır. Batıkent dershane de böyledir. Diğer dershaneler gibi aynı amaçla ilerler. Öğrencilere belirli bir disiplin içerisinde ancak onları boğmadan, olması gerekeni en optimal şekilde sunmayı hedef edinir Batıkent dershane kavramı da.

Çünkü her insan sadece ders, sadece iş ya da sadece itibar ile konumlandırılmamalıdır. Her insan, ona verileni kendi bünyesine aldığı kadarıyla değerlendirilmelidir. Batıkent dershane seçeneklerinin de amacı budur. En uygunu bulmak ve sunmaktır. Diğer birçok dershanenin de amacı budur ve zaten bu olmalıdır. Batıkent dershane anlamında çeşitlilik gösteren yerlerden biri de olduğu için, sunulan şeyin daha fazla olmasını veli beklemektedir. Bu yüzden de bu çeşitliliği detaylandıran bir yelpaze sunmak, Batıkent dershane seçenekleri için de önemli bir hal almıştır.

Dershaneler, tamamlayıcı nitelikteki özellikleriyle, kişiyi hayata hazırlamaktadır. Bu bağlamda verilen eğitimle birlikte, öğrenilen her detay da çok önemli bir yer tutmaktadır. Buna dikkat edilerek yapılan her yönlendirme dershane bazında, daha büyük bir kıymet arz edecektir.

Batıkent Butik Dershaneler

İleri giden her şey gibi, eğitim sektörü de sürekli olarak hızlanarak büyümekte ve gelişmekte olan bir ivme kazandı. Sadece okulların yetmediği, takviye birçok kurumun da devreye girdiği bu düzen içerisinde insan, yeni olan bu döngüye ayak uydurmakta gecikmedi. Özellikle dershanelerin yaygınlaşmasıyla, eğitimin ihtiyaç duyduğu o ek eğitim kavramının içi dolmaya başladı. Özellikle büyükşehirlerde dikkat çeken dershanelerin sayısı gün geçtikçe daha da arttı. Bir de butik dershane kavramı hayatımıza girdi. Butik dershaneler, normal büyük bir dershane formatından sıyrılmış bir şekilde daha az öğrencili olarak tasarlandı.
Batıkent butik dershaneler de, Ankara’da butik dershane arayışında olanlar için farklı seçenekleri barındırmakta. Batıkent butik dershaneler de bu kapsamda, o dershanelerin sunduğu tüm imkânları sonuna kadar sunan bir özelliktedir. Dershaneler, öğrencilerin okul sonrasındaki o tüm eksiklerini tamamlamak, öğrenci ile iletişim konusunda ileri boyutta bir imaj çizmek ve eksikleriyle, fazlalarıyla öğrenciye hitap etmek istemektedir.
Batıkent butik dershaneler de, her bütçeden dershane arayışında olan tüm veli ve öğrencilere yardımcı olacak çeşitliliği içinde barındırmaktadır. Öğrenci ile bire bir iletişim ve etkileşim, sorunları anlama ve çözüm bulma tarzındaki konularda akademik kadroları ve yetileri ile Batıkent butik dershaneler, istenileni verme konusunda başarılıdır. Batıkent butik dershaneler, öğrencileri sadece okul ve öğretim hayatına değil, günlük sosyal hayata da hazırlayarak onlara yaşam içerisinde yer bulma şansı vermektedir. Batıkent butik dershaneler öğrencileri genel anlamda hep istediklerine götürme potansiyelli bir yol izlemektedir. Onların ne istediğini bilen, anlayan merkezlerdir.
Veli ve öğretmen ilişkisi de, öğrenci ve öğretmen ilişkisi de hep kaliteli bir seyirdedir. Batıkent butik dershaneler, daha sakin ve birebir eğitimin mümkün olduğu bir kulvarda, öğrenci ile iletişimin üst seviyede olduğu bir alanda hizmet sunar. Öğrencinin eksik konularını tamamlayan akademik kadrosu ile ve öğrencilerin sadece mental değil, psikolojik olarak da yıpranmışlıklarıyla ilgilenen misyonu ile de Batıkent butik dershaneler, tıpkı diğer dershaneler gibi öğrenciye hep daha iyi gelecek olana varmayı hedeflemektedir. Bu da, bu dershaneleri daha optimal kılar.

Batıkent’in En İyi Dershanesi

Eğitim sektöründeki ivmenin hızlı yukarı doğru hareket etmesine paralel olarak artık okullar, öğrencilerin isteklerine cevap veremez hale geldi. Bu bağlamda etüt merkezleri, dershaneler ve bu tarzda ekstra eğitim veren kurumlar daha ön plana çıkmaya başladı. Hal böyle olunca da, çocukların daha başarılı olmaları için gösterilen çabanın daha üst düzeye çıktığı yorumunu yapmak da kaçınılmaz oldu. Sadece büyük şehirlerde değil, her şehirde kendi boyutunda ve büyüklüğünde merkezler kurulmaya başlandı. Batıkent’in en iyi dershanesi de bu kapsamda incelendiğinde üst sıralarda yer alan bir eğitim revizyonundan bahsetmek mümkün olacaktır. Çünkü Batıkent’in en iyi dershanesi amaç olarak hep daha yukarıyı hedefleyen bir skaladadır.

Yıl içerisinde birçok öğrencinin, birçok sınava giriyor. Lise için, üniversite için, devlet sınavları için, yabancı diller için her sene onlarca sınav düzenleniyor. Büyükşehirlerde bu öğrenci oranları, hep çok daha fazla oluyor. Batıkent’in en iyi dershanesi konusu da, önemli yer tutan başlıklardan biri oldu. Çünkü eğitim, hayatın her alanında ve hayatın her döneminde muhakkak en çok ihtiyaç duyulan ve kişinin kendini en çok adaması gereken başlıklardandır diyebilmekteyiz.

Batıkent’in en iyi dershanesi de büyükşehirde yaşayan insanlar için önemli bir konu halini almıştır. Ankara, büyükşehir bazında hatırı sayılır bir konumdadır. Bu yüzdende yüzbinlerce öğrencisi bulunan bu şehrin, dershaneler bazında önemli bir çizgide olması da önemlidir. Batıkent’in en iyi dershanesi de Ankara kapsamında en ilgi çeken detaylardandır. Çünkü öğrenciler dershanelerde epey büyük bir zaman dilimi harcamaktadır. Bu yüzden de bu dershanelerin içeriğinin kaliteli ve dolu olması kesinlikle, öğrencinin yararına olacaktır. Batıkent’in en iyi dershanesinde de asıl olan daha kaliteli hizmet ile öğrenciye hem ders hem de sosyal anlamda bir fayda sağlamaktır.

Çünkü çocuklar da, gençler de herkes gibi anlaşılmak ister. Bu anlaşılma durumunu onlara sunan merkezlerin çokluğu onlar için tamamen avantajdır. Hal böyle iken de Batıkent’in en iyi dershanesi arayışında olanların da aklındaki soru aynı olacaktır. ‘’Daha kaliteli bir kurum nasıl bulurum?’’ ve ‘’Çocuğumu bu kuruma emanet eder miyim?’’ Batıkent’in en iyi dershanesi de bu ihtiyacı karşılama amacı güderek aranmaktadır.

 

Batıkent Dershaneler

Hem global hem de yerel olarak önemli yer tutan sektörlerden bir tanesi hiç şüphesiz eğitim sektörüdür. Bu sektör direkt olarak insanla ve insanın yetişmesi ile alakalı olduğundan dolayı fazlaca mühim ve fazlaca kıymetlidir. Eğitimin en direkt noktalarından bir tanesi de, sınavlardır hiç şüphesiz. Sınavlar hayatın her alanındadır ve sürekli olarak devam ederler. Liseye giriş, üniversiteye giriş ve bunun gibi birçok sınav insanın karşısına birçok kez çıkmaktadır. Bu anlamda ortaya çıkan konulardan biri de dershaneler oldu. Dershaneler, öğrencilere takviye eğitim veren ve okuldan sonraki zamanlarını daha verimli ve daha amaca yönelik olarak geçirmelerini sağlayan merkezler olarak kendilerine yer buldular.

Batıkent Dershaneler de tıpkı diğer dershaneler ile aynı amacı taşıyarak, ileri boyutta bir hizmet sunarak öğrenci ve öğretmen arasındaki o iletişimin sağlıklı ve daha düzgün akmasına sebep verecektir. Batıkent dershaneler de bu kapsamda hizmet vererek, eğitimin o istenen yüzünü sunmayı amaçlamaktadır. Batıkent dershaneler, Ankara’da ek bir eğitim düşünenler veliler için çok güzel seçenekler bulundurmaktadır. Her ailenin bütçesi ve beklentisi başkadır. Tüm bu çeşitliliğe cevap vermekte olan Batıkent dershaneler, herkes için uygun seçenekler sunarak misyon olarak gayet sağlıklı bir ilerleyiş amacını taşımaktadır.

Her öğrenci kendini bir yere ait hissetmek ister. Bu insanın da doğasında olan bir şeydir. Bu yüzden de Batıkent Dershaneler her zaman için aynı doğrultuda hareket edecek şekilde, aidiyet duygusu ile rehber olmayı kendine amaç edinmiştir. Batıkent dershaneler, dershane arayışında olanlar için birçok alternatifi aynı yerde bulunduran çok yönlü merkezlerdir diyebiliriz. İlçedeki birçok dershane, aranılan ve istenilen o öğrenciye hitap etme özelliğine sahiptir. Bu da Batıkent dershaneler bünyesinde olan bir özelliktir.

Hem eğitime devam etmek, hem de sosyal anlamda öğrencileri daha iyi anlamak isteği içerisindeki dershane kavramı, günden güne daha da önemli hale gelmektedir. Çünkü öğrencilerin sadece ders anlamında değil, motive anlamında da fazlaca desteğe ihtiyaçları vardır. Batıkent dershaneler de bu isteği fazlaca karşılamaya elverişlilerdir. Öğrenci ve aile için en güzel noktalardan birisi de, bu motivasyonun ve bu desteğin dershaneler tarafından da fazlaca sağlanmasıdır.

Batıkent LGS Kursu

Lise dönemi, öğrencinin gelecek yaşantısına doğrudan etki eden önemli bir süreçtir. İyi bir kariyere sahip olan kişilerin, genellikle iyi bir lisede eğitim almış kişiler oldukları görülür. Çünkü iyi bir lise eğitimi aynı zamanda iyi bir üniversite eğitiminin anahtarıdır. İyi liseler ise öğrenci alımını LGS sınavından alınan puan ve elde edilen sıralama başarısına göre yaparlar.

LGS sınavına hazırlanmaya yönelik eğitim veren birçok kurum bulunur. Dershaneler, etüt merkezleri ve özel kurslar, bu kurumların başında gelir. Ancak LGS kursları, dershane ve etüt merkezlerine göre daha farklı bir eğitim sistematiğini takip ederler. Dershanelerde, okul sistematiğine yakın bir eğitim metodu izlenirken, kurs ortamında ise daha çok bireysel bir yöntem izlenir. Kurs ortamında çoğu zaman alan derslerinde eksik kalınan noktalar üzerinde durulur. Üstelik az mevcutlu sınıf yapısı nedeniyle verim de son derece yüksektir.

LGS Kursuna Ne Zaman Gitmeliyim?

LGS, 8. Sınıfın sonuna doğru yapılan ve Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi gibi 6 farklı dersi kapsayan 90 soruluk bir sınavdır. LGS içeriği 6, 7 ve 8. Sınıf müfredatında yer alan konuların tamamını kapsayabilir. Bu nedenle her üç sınıf da LGS sınavı için büyük önem taşır. Bu nedenle birçok öğrencinin aklında “LGS kursuna gitmek için en doğru zaman hangisidir?” sorusu gelir.

LGS kursuna başlamanın en doğru zamanı 6. ve 7. sınıftır. Çünkü bu süreç içerisinde edinilecek bilgi ve birim, 8. Sınıfın sonunda girilecek olan LGS sınavı için bir ön hazırlık görevi görür. Böylece sınava etkin şekilde hazırlanışmış olur. Bir sonraki kurs aşaması olan 8. Sınıf kurs programında ise, 6. Ve 7. Sınıf konularının tamamı en başından tekrar edilir ve öğrencinin sınava tamamen hazır olması sağlanır.

Ülkemizin hemen hemen her bölgesinde, kayıt yapılabilecek birçok LGS kursu bulunur. Batıkent LGS Kursu bakımından birçok seçeneğin sunulduğu bir bölgedir. Kurs merkezileri ile yapılacak görüşmeler sonrasında, başarısı kanıtlanmış herhangi bir kurs merkezine kayıt yapılabilir.

Batıkent Kurslar

Kurs merkezleri, öğrencilerin okul dönemi boyunca karşılaştıkları problemlerin aşılmasını sağlayan, ödevlerde ve sınav dönemlerinde öğrenciye ekstra destek sunan ve öğrencilerin merkezi sınavlarda yakalayabilecekleri başarı seviyesini üst noktalara taşımayı amaçlayan özel eğitim kurumlarıdır. Bakanlıkların izni ve kontrolü ile hizmet veren kurslar, genellikle dershane kavramı ile karıştırılabilir. Aslında her iki kurumun da ortak noktası, öğrencinin ders notlarını yüksek tutmak ve merkezi sınavlarda yakalayabileceği başarı seviyesini yukarı çekmektir. Ancak işleyiş bakımından dershaneler ile kurslar arasında bazı farklılıklar bulunur. Dershane hakkında bir benzetme yapmak gerekirse, bu benzetmenin karşılığı okuldur. Kurs merkezlerinde ise bireysellik ön planda olduğu için “birebir” eğitim modeli daha ön plandadır. Ülkemizde her seviyeden öğrencinin kaydolabileceği kurs programları bulunur. LGS kursları, TYT–AYT kursları ve KPSS kursları, bunların başında gelir. Batıkent kurslar konusunda birçok seçeneğin sunulduğu bir bölgedir. Batıkent’te yaşayan öğrenciler, yapılacak kapsamlı bir araştırma sonrasında kendilerine uygun herhangi bir kurs merkezine kayıt yapabilirler.

LGS ve TYT – AYT Kursları

LGS, ortaokuldan mezun olacak bir öğrencinin öğrenim hayatına hangi lisede devam edeceğini belirleyen önemli bir sınavdır. Bu sınavı önemli kılan ana neden ise, alınacak kaliteli bir lise eğitiminin aynı zamanda iyi bir üniversitenin kapılarını aralayabilecek olmasıdır. LGS kurslarında ise bu bilinçle hareket edilerek öğrencinin bu sınava etkin bir şekilde hazırlanabilmesi sağlanır. Bu hazırlık sürecinde, öğrencinin sınav müfredatında yer alan konuların tamamına hakim olması öncelikli hedeftir.

TYT ve AYT sınavları (eski adı ile YGS ve LYS), öğrencinin 12 yıllık eğitiminin sonunda, akademik eğitimine hangi üniversitede devam edeceğinin belirlendiği son derece önemli sınavlardır. İyi bir üniversiteye yerleşmek isteyen öğrencilerin, özellikle de kendi alan derslerinde iyi bir başarı göstermeleri gerekir. TYT – AYT kurslarında ise, öğrencilerin alan dersleri öncelikli olmak kaydıyla, sınav müfredatında yer alan dersler hakkında öğretmeyi ve öğrenileni sindirmeyi amaçlayan bir eğitim modeli uygulanır. Ayrıca bu kurslarda, öğrencinin akademik düzeyinin geliştirilmesi ile birlikte, psikolojik olarak da sınav ortamına uyum sağlayabilmesi için çalışmalar yapılır.

Batıkent Teog Kursu

Teog sınavı, ortaokulun son döneminde yapılan ve öğrencinin öğrenim hayatına hangi lisede devam edeceğini belirleyen önemli bir sınavdır. Lise dönemi, öğrenciliğin belki de en önemli dönemidir. Çünkü bu dönemde alınacak kaliteli bir eğitim, iyi bir üniversitenin kapılarını aralayabilecek önemli bir etkendir. Bu nedenle iyi bir gelecek için, hatırı sayılır bir lisede eğitim almak son derece önemlidir. Teog sınavında elde edilecek iyi bir derece, lise tercihini doğrudan etkiler. Bu nedenle Teog hazırlık öğrencilerin mutlaka iyi bir dershaneden veya Teog kurs programı düzenleyen eğitim kurumlarından destek alması önerilir. Ülkemizde hizmet veren Teog kurslarının sayısı da bir hayli fazladır. Batıkent Teog kursu sayısının fazla olduğu bölgeler arasındadır.

Teog Kurs Programı Neleri Kapsar?

Teog sınavına yönelik müfredat hazırlayan ve hazırlanan müfredat üzerinden eğitim imkânı sunan birçok kurum bulunur. Her kurumun uyguladığı eğitim programı ise birtakım farklılıklar gösterebilir. Teog sınavı, Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Sosyal Bilgiler olmak üzere 6 farklı ders üzerine kurulmuştur. Ayrıca öğrenciler, bu derslerin 6, 7 ve 8. Sınıflarda işlenen konuların tamamına hakim olmak durumundadırlar. Bu nedenle Teog kurs programında öncelikle bu geniş kapsamlı konuların iyice anlaşılması ve yapılan ek çalışmalar ile öğrenilen bilgilerin sindirilmesi sağlanır.

Teog Kursuna Kaydolmak için Doğru Zaman Nedir?

Liseye geçiş döneminde olan her öğrencinin aklına “Teog kursuna ne zaman gitmeliyim?” sorusu mutlaka gelir. Aynı durum veliler için de geçerlidir. Teog, oldukça geniş bir kapsama sahip önemli bir sınavdır. Teog, 6, 7 ve 8. Sınıf müfredatını kapsayan bir sınavdır. Bu nedenle Teog’a hazırlanmak için bu üç sene de çok iyi değerlendirilmelidir. Ön hazırlık olması açısından 6 ve 7. Sınıf döneminin çok iyi değerlendirilmesi önerilir. 6 ve 7. Sınıflarda gidilecek olan Teog kursu, ön hazırlık aşaması için önem arz eder. 8. Sınıfta ise Teog kurslarında tamamen sınava yönelik çalışmalar yapılmakla birlikte 3 senenin tekrarı ve soru çözümü önceliklidir.

Batıkent Etüt Merkezleri

Etüt merkezleri, öğrencilerin okul derslerinde yaşadıkları eksikliklerin giderilmesini sağlayan, sınav dönemlerine etkin şekilde hazırlanabilmelerini amaçlayan ve proje ödevi gibi önemli etkinliklerin yapılmasında yardımcı olan özel eğitim kurumlarıdır. Etüt merkezleri sayesinde öğrencilerin boş vakitlerini de değerlendirmeleri amaçlanır. Hemen hemen her etüt merkezinde, etüt saatleri dışında da öğrencilerin kullanımına sunulan kütüphane veya ders çalışma ortamı sunulur. Bu sayede öğrencilerin hafta sonları da ders çalışmaya teşvik edilmesi sağlanır. Ülkemizde özellikle çalışma oranının yüksek olduğu büyük şehirlerde hizmet sunan birçok etüt merkezi bulunur. Batıkent etüt merkezleri konusunda oldukça fazla seçenek sunan bir bölgedir. Kurumlar ile yapılacak yüz yüze görüşmeler sonrasında, kolaylıkla öğrenci kaydı yapılabilir.

Çalışan Anne – Babalar İçin Etüt Merkezi Avantajları

Eğitimin ilk basamağı, anne – baba eşliğinde alınan eğitimdir. Okul dönemi başladığı andan itibaren de bu durum pek değişiklik göstermez. Özelikle de eğitimin başladığı ilk yıllar, öğrencilerin birçoğu anne ve babasından yardım bekler. Çünkü daha önce temel eğitimi anne ve babasından alan öğrenci, okul derslerinde de bu durumun aynen devam etmesini ister. Zaten sağlıklı olan da budur. Öğrencinin derslerinde anne veya babasından yardım alması, hem başarı düzeyini artırır hem de özgüven gelişimine olumlu katkı yapar.

Ancak her anne – babanın öğrencinin dersleri ile ilgilenmeye vakti veya imkânı olmayabilir. Bu durum, her iki ebeveynin de tam zamanlı olarak çalıştığı senaryolarda daha fazla geçerlilik kazanır. Etüt merkezleri sayesinde, öğrencinin ihtiyaç duyduğu bütün akademik çalışmalar eksiksiz olarak gerçekleştirilir. Böylece anne veya babanın öğrencinin derslerine vakit ayıramadığı durumlarda, başarı seviyesinin düşmesi engellenir. Ayrıca sınav dönemlerinde veya öğrencinin zorlandığı ödevlerin yapılmasında da etüt merkezlerinin faydası oldukça büyüktür.

Diğer bir durum ise anne veya babanın bilgi düzeyinin öğrencinin derslerine yardımcı olmaya yetmemesidir. Bu duruma özellikle ortaokul dönemlerinde daha sık rastlanır. Öğrencinin ders içeriklerinin genişlemesi, özellikle de fen veya matematik alanlarında velilerin yetersiz kalmasının önünü açabilir. Etüt merkezleri bu noktada da büyük bir avantaj sağlayarak, uzman personeller sayesinde öğrencilerin derslerine yardımcı olabilir.

 

Odtülüler Dershanesi Batıkent

Eğitim söz konusu olunca hem velilerin hem de öğrencilerin merak ettikleri konulardan biri de dershanelerdir. Dershane kavramı, her ne kadar sadece bizim kültürümüzde/eğitim sistemimizde varmış gibi görünse de aslında durum daha farklıdır. Dünyanın hemen hemen her yerinde, öğrencilerin derslerde yaşadıkları problemleri giderebilmek veya sınavlara hazırlanabilmek için destek aldığı özel eğitim kurumları, kurs merkezleri bulunur. Aralarında ufak tefek farklılıklar bulunsa da, temelde bütün dershanelerin, eğitim kurumlarının ve kurs merkezlerinin işlevi aynıdır.

Ülkemizde ise dershanelerin durumu bir seçenek olmaktan çıkıp zamanla gereksinim halini almıştır. Çünkü merkezi sınavlara giren öğrencilerin her geçen yıl artması, sınav ortamındaki rekabetin yükselmesine neden olmuştur. Bu da doğal olarak yüzbinlerce kişinin girdiği sınavlara hazırlanırken, profesyonel destek almayı bir ihtiyaç haline getirmiştir. Dershanelerin ise temelde yaptığı şey budur. Bu nedenle ülkemizin hemen her bölgesinde birçok dershane bulunur. Odtülüler Dershanesi Batıkent şubesi de bu dershanelerden biridir.

Dershane Seçerken Dikkatli Olun!

Elbette tercih edilebilecek dershane sayısının bu kadar fazla olması, birçok soru işaretini de beraberinde getirir. Bu nedenle dershane kayıt aşamasına olan birçok öğrenci, hangi dershaneyi seçmesi gerektiği noktasında zorluk yaşayabilir. Ancak dikkat edilecek bazı noktalar, tercih edilecek dershanenin düzeyi hakkında fikir verebilir.

  1. Dershanede Hizmet Veren Öğretmenlerin Alanında Uzman Kişiler Olup Olmadığına Dikkat Edin: Öğretmenler, eğitimin kilit taşıdır. Öğrencinin başarı düzeyini yükseltebilmek ancak alanında uzman ve işini iyi yapan öğretmenler ile sağlanabilir. Bu nedenle dershane seçimi yaparken, öğretmenlerin uzmanlık derecesi hakkında fikir edinin.
  2. Rehberlik Servisi ve Eğitim Koçluğu Hizmetlerini Araştırın: Sınavlarda elde edilecek olan başarının yükseltilmesinde ders çalışmanın olduğu kadar zaman yönetiminin de büyük bir etkisi vardır. Rehberlik servisleri ve eğitim koçları, etkin bir zaman yönetiminin yapılmasında son derece büyük bir rol oynar. Bu nedenle, kayıt yapmadan önce mutlaka bu iki hizmetin kalitesini araştırın.
  3. Ders Ortamı: Araştırılan dershanenin dersliklerini gezin. Ders ortamına uygun olup olmadığına dikkat edin. Ayrıca iyi bir kütüphane ortamı sunulup sunulmadığı da son derece önemlidir.

Batıkent Odtülüler Dershaneleri

Odtülüler Dershaneleri Batıkent

Dershaneler, üniversite giriş sınavlarının yaygınlaşmaya başladığı dönemlerde ortaya çıkmış, öğrencilerin hem okul derslerine hem de girecekleri önemli merkezi yerleştirme sınavlarına hazırlanmalarını amaçlayan özel eğitim kurumlarıdır. Dershanelerde sadece akademik eğitim verilmez; aynı zamanda öğrencilerin psikolojik olarak da sınavlara hazır olmaları amaçlanır. Bunun için de hemen hemen bütün dershanelerde rehberlik servisi görev yapar. Ayrıca öğrenciler için en uygun ders programının belirlenmesi de yine rehberlik servisinin görevleri arasındadır.

Ülkemizde orta ve büyük ölçekli birçok dershane bulunur. Dershane sayısının bu denli fazla olması elbette merkezi sınavlara dayalı eğitim sistemimizin yapısı ile doğrudan ilişkilidir. Öğrencilerin, 8 ve 12 yıllık birikimlerini 2 ile 3 saate sığdırma durumunda olmaları, bu süreçte profesyonel destek sağlayan dershaneleri bir ihtiyaç haline getirmiştir. Bu nedenle özellikle de nüfusun yoğun olduğu bölgelerde tercih edilebilecek birçok dershane bulunur. Odtülüler Dershaneleri Batıkent bölgesinde sıkça tercih edilen dershanelerden biridir.

Odtülüler Dershaneleri Ne Gibi Avantajlar Sunuyor?

Odtülüler Dershaneleri Batıkent merkezinde yer almakla birlikte, eğitimde kalite ve mükemmelliği amaçlayan ve 10 yılı aşkın süredir birçok öğrencinin hayallerine kavuşma serüveninde destek sağlayan özel bir eğitim kurumudur. Odtülüler dershanesinde sunulan avantajlara değinmek gerekirse,

  • Alanında Uzman Akademik Kadro: İyi bir dershanenin ilk amacı, öğrencinin akademik seviyesini yukarı çekmektir. Bu da ancak alanında uzman, öğrenci psikolojisine hakim olan ve işini seven kişiler ile gerçekleşebilir. Ayrıca kurumumuzda görev yapan öğrenci koçluğu ve rehberlik danışmanları kadroları da alanında uzman kişilerden oluşur.
  • En Yeni Eğitim Teknolojileri: Odtülüler Dershaneleri’nde en yeni eğitim teknolojileri ve yeni nesil teknolojik ders ekipmanları daima öğrencilerin hizmetine sunulur. Ayrıca akademik kadronun da yeni nesil teknolojilere uyum sağlayabilen kişilerden oluşması son derece önemlidir.
  • Etüt İmkanları ve Dönemlik Kamplar: Öğrencilerin eksikliklerinin giderilmesi için düzenli olarak etüt çalışmaları düzenlenmesi, Odtülüler Dershaneleri’nin rutinleri arasındadır. Etüt çalışmaları sayesinde öğrencilerin düzeyleri hakkında da bilgi edinilir. Ayrıca kurumumuzda yaz dönemlerinde de eğitim kampları düzenlenir. Bu kamplar sayesinde öğrencilerin sene içerisinde karşı karşıya kalacakları yoğun tempoya alışmaları ve ders çalışma alışkanlığının kazandırılması amaçlanır.